Previous Next
Nadaljuj dol...

Optimizacija sončne elektrarne

S produktom PVO (PhotoVoltaična Optimizacija), zagotavljamo lastnikom elektrarn izboljšanje donosnosti, odpravljanje napak in tveganj ter nemoteno optimalno delovanje elektrarne. Na vaši elektrarni opravimo aktivnosti, ki vodijo do dviga učinkovitosti elektrarne v dveh fazah:1. FAZA | Pregled in analiza


1. korak | Pregled elektrarne

 • Izčrpen pogovor z lastnikom projekta o zgodovini delovanja elektrarne in projektu
 • Vizualni pregled elektrarne
 • Pregled PID
 • Analiza podatkov iz nadzornega sistema ali razsmernika
 • Močnostne meritve na reprezentativnem vzorcu modulov
 • Termografija reprezentativnega vzorca modulov in inštalacij

2. korak | Prezentacija rezultatov analize

 • Kakšne so možnosti za tehnične izboljšave na elektrarni (dvig učinkovitosti, donosnosti)
 • Ali so na elektrarni prisotne nevarnosti oz. možnost zapletov
 • Ali je nazivna moč modulov res takšna kot vam jo je obljubil proizvajalec
 • Ali je izkoristek inverterjev realen
 • Ali so na elektrarni prisotne napake, ki jih je možno popraviti oz. odpraviti v sklopu garancije


Opravljene aktivnosti iz faze 1 so odlična podlaga tudi v primeru, ko želite zamenjati partnerja za vzdrževanje vaše elektrarne.


2. FAZA | Korekcijske aktivnosti


V skladu z rezultati pregleda in analize pripravimo načrt optimizacije sončne elektrarne in izvedbo potrebnih posegov na objektu, ki lahko vključujejo:

  Nevarnost udara strele in posledično poškodovanje modulov in inverterjev (razsmernikov):
 • Popravek ali nova zasnova projekta za varovanja elektrarne pred strelo
 • Izdelava strelovodne zaščite

 • Izgube zaradi senčenja:
 • Premik modulov iz senčnega področja
 • Restringing (ponovna vezava) modulov po optimiranem konceptu, ki upošteva senčenje ovir na strehi ali v bližini objekta

 • Požarna nevarnost:
 • Premik modulov od strešnih odprtin, ki predtstavljajo tveganje požara
 • Zaščita kablov, ki so lahko vir požara
 • Ponovna namestitev glavnih dovodnih kablov, ki prenašajo večje tokove ter lahko s pregrevanjem povzročijo požar

 • Inverterji:
 • Popravek projektive na DC strani elektrarne
 • Ponovna vezava modulov v verigi, za optimalen izkoristek inverterjev
 • Zamenjava inverterjev, ki delujejo s slabšimi izkoristki od pričakovanega

 • Moduli:
 • Menjava modulov, ki ne delujejo ali delujejo slabše od pričakovanj
 • Zastopanje lastnika napram proizvajalcu pri izterjavi nadomestila za slabše delovanje oz. za pridobitev nadomestnih PV generatorjev
 • Čiščenje modulov
 • Sprememba koncepta vezave (v povezavi z optimalno obremenitvijo inverterjev)

 • Površina oz. streha:
 • Manjša popravila kritine, ki jih odkrijemo ob vizualnem pregledu
 • Saniranje napačno izvedene pripojitve fotovoltaične podkonstrukcije na kritino ali podkonstrukcijo strehe

Vrednost paketa pregleda za elektrarno se vam bo v obliki zvišanja donosov povrnila v zelo kratkem času.
Zahtevajte ponudbo glede na moč elektrarne…

Smo ekipa, ki jo pri delovanju vodijo načela zaupnosti, visoke kakovosti tehnologije in izvedbe ter odlično poznavanje finančno investicijskega upravljanja solarnih elektrarn. Eco Solar je družba, ki od leta 2010 deluje na področju investicij v solarne elektrarne. Naše reference izkazujejo visoko učinkovitost, kjer povprečno dosegamo vsaj 8% višje donose glede na načrtovane pred postavitvijo elektrarne.


Primer optimizirane elektrarne

Na MSE Finander (100 kW) smo z optimizacijo dosegli povečanje proizvodnje in izboljšanje požarne varnosti

 • Termografski posnetek je pokazal pregrevanje kontakta v razdelilni omarici, kar je posledica okvarjene komponenete ali nepazljivega električarja - preprečili smo škodo na inštalaciji in odpravili nevarnost požara.
 • Natančen pregled podatkov iz nadzornega sistema je pokazal znižano napetost na enem od nizov (stringov) - z zamenjavo treh premoščenih modulov, ki niso proizvajali energije, smo povečali proizvodnjo elektrike
 • Analiza delovanja razsmernikov je pokazala občasno izklapljanje enega izmed njih, zaradi prenapetosti povzročene z napačno parametrizacijo naprave - s pravimi nastavitvami smo zagotovili nemoteno obratovanje in posledično povečali proizvodnjo.

Pričakovani rezultati optimizacije

Višji prihodek

Čas povračila

Vzdrževanje sončne elektrarne

Delujoča sončna elektrarna mora dosegati finančne cilje in zagotavljati najnižja možna operativna tveganja zaradi napak v delovanju ali okvar na materialih. Na elektrarni izvajamo redna vzdrževalna dela in popravila, optimiziramo izplen električne energije in znižamo tveganja obratovanja.

Standardni paket vzdrževanja sončne elektrarne vsebuje: vse standardne storitve, odzivni čas za kritične napake 24h, dodatne storitve so plačljive (optimizacija, odprava napak, čiščenje modulov, zastopanje napram zavarovalnici, urejanje dokumentacije, poročila)

Napredni paket vzdrževanja sončne elektrarne vsebuje: storitve za optimizacjo delovanja, odzivni čas za kritične napake 5h, zalogo rezervnih delov, vključene so dodatne storitve (odprava napak, čiščenje modulov, zastopanje napram zavarovalnici, urejanje dokumentacije), plačilo je odvisno od dejanske letne proizvodnje elektrarne po sistemu bonus/malus (Risk share model)

Oglejte si seznam aktivnosti, ki jih opravljamo v paketu vzdrževanja sončnih elektrarn [PDF]

Reference

PVP Slovenja vas

PVP Slovenja vas

Slovenja vas, Slovenia

500 kW v obratovanju
Development, EPC, O&M
PVP Olympic shooting range

PVP Olympic SR

Pragersko, Slovenia

220 kW v obratovanju
Development, EPC, O&M
PVP Emo orodjarna

PVP Emo-Orodjarna

Celje, Slovenia

250 kW v obratovanju
Development, EPC, O&M
PVP Nepremicnine celje

PVP Nepremicnine celje

Celje, Slovenia

50 kW v obratovanju
Development, EPC, O&M
PVP Golplast

PVP Golplast

Ljubljana, Slovenia

50 kW v obratovanju
Development, EPC, O&M
PVP Cep

PVP CEP

Polzela, Slovenia

500 kW v obratovanju
PVO
PVP Kercmar

PVP Kercmar

Polzela, Slovenia

109 kW v obratovanju
PVO, O&M
PVP Siliko

PVP Siliko

Boštanj, Slovenia

281 kW v obratovanju
PVO
PVP Evrovartrade

PVP Evrovartrade

Trbovlje, Slovenia

199 kW v obratovanju
PVO

Izboljšati želim izkoristek in donosnost
svoje elektrarne!


Naročam ponudbo za izvedbo optimizacije sončne elektrarne

Pokličite za pogovor s svetovalcem

0590.35.800

info (at) eco-solar.si

Ali nas obiščite!

Motnica 2, 1236 Trzin - IOC, Slovenija